Sopeutumisvalmennus – vertaistukea ja voimavaroja
Lyhyesti

  • Sopeutumisvalmennuskurssit ovat ilmaista, yhteisöllistä kuntoutusta, jonka tarkoitus on edistää sosiaalista toimintakykyä
  • Tärkeintä kursseilla ovat muut osallistujat ja heidän tarjoama vertaistuki
  • Kurssit on tarkoitettu liikuntavammaisille ja heidän läheisilleen
  • Kurssikalenteri

Mitä sopeutumisvalmennuskurssit ovat?

Sopeutumisvalmennuskurssit ovat sosiaalista kuntoutusta. Niiden tarkoitus on edistää sosiaalista toimintakykyä ja lisätä yhdenvertaisuutta. Kursseilla jaetaan tietoa ja osallistutaan. Sopeutumisvalmennuskurssit pidetään ryhmissä, mutta niissä huomioidaan myös yksilön tarpeet ja tavoitteet.


Millaisia sopeutumisvalmennuskurssit ovat?

Sopeutumisvalmennuskurssit tarjoavat ammatillista tukea, mutta niiden tärkein elementti on muut samassa tilanteessa olevat. Kursseilla jaetaan tietoja, taitoja, tuntemuksia ja kokemuksia. Ne pitävät sisällään luentoja, keskusteluja ja toimintaa. Vapaa-aikaa ei myöskään ole unohdettu!

Yhteisöllisyys on tärkeää kursseilla. Ryhmä ja siihen luottaminen ovat avainasemassa kokonaisuuden onnistumisessa. Kurssin ohjelma suunnitellaan ryhmän ja yksilöiden tavoitteiden mukaisesti. Jokainen kurssi on ainutkertainen ja muotoutuu osallistujiensa näköiseksi.

Sopeutumisvalmennuskurssit ovat ilmaisia.


Kenelle kurssit on tarkoitettu?

Suomen CP-liitto ry:n sopeutumisvalmennuskurssit on tarkoitettu liikuntavammaisille ja heidän omaisilleen. Kursseille voivat hakea kaikki kiinnostuneet. CP-yhdistyksen jäsenyyttä ei vaadita.


Erilaisia kursseja – löydä omasi!


Perhekurssit

Perhekurssit on tarkoitettu perheille, joihin kuuluu vammainen lapsi. Kurssit tarjoavat ammatillista tukea sekä mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia erilaisten perheiden kesken. Myös lapset voivat vaihtaa kokemuksiaan ryhmässä ja näin saada uusia eväitä elämään.

Perhekurssien tavoite on tukea perheiden hyvinvointia ja jaksamista sekä mahdollistaa vertaiskokemuksien jakaminen. On tärkeää, että koko perhe osallistuu kurssille.


Nuorten kurssit

Itsenäistyminen voi joskus aiheuttaa kipuilua. Nuorten sopeutumisvalmennuskurssien tavoitteena onkin tukea itsenäistymistä ja aikuistumista. Nuorten kursseilla tehdään porukalle asioita, joita muutkin nuoret tekevät. Kursseilla kuunnellaan nuorten mielipiteitä ja ollaan läsnä tukemassa matkaa kohti itsenäisyyttä. Kursseilla on tarvittava määrä avustajia, ja he avustavat kaikkia kurssilaisia.


Aikuisten kurssit

Aikuisten sopeutumisvalmennuskurssien tavoitteena on antaa rohkeutta arkielämään. Kursseilla tehdään asioita yhdessä, karkoitetaan yksinäisyyttä ja tunnistetaan ilon kipinöitä. Onnistumisen kokemuksien jakaminen ja vertaistuki antavat osallistujille voimavaroja arkeen. Aikuisten kursseille voivat osallistua myös vaikeasti liikunta- ja puhevammaiset. Kursseilla on tarvittava määrä avustajia, ja he avustavat kaikkia kurssilaisia.


Isovanhempien ja lastenlasten kurssi

Sopeutumisvalmennuskurssi isovanhemmille ja heidän vammaisille lastenlapsilleen. Viikonloppukurssilla pohditaan isovanhemuutta ja tuetaan isovanhempien ja lastenlasten suhdetta. Kurssilla pidetään isovanhempien omia keskusteluryhmiä ja mahdollistetaan yhteisen laatuajan viettäminen.


Kurssille hakeminen ja valitseminen

Täytä hakulomake ja lähetä se liiton toimistoon kurssisihteerille Anne Heiskaselle, jonka yhteystiedot ovat sivun alalaidassa. Hakulomakkeen liitteenä tulee olla lääkärinlausunto tai epikriisi. Hakuajan jälkeen voi vielä kysyä peruutuspaikkoja. Kuntoutustoimikunta valitsee osallistujat sopeutumisvalmennuskursseille. Valinnoista ilmoitetaan kirjeitse kaikille hakijoille.


Kurssit ovat maksuttomia

Sopeutumisvalmennuskurssit ovat osallistujille maksuttomia. Myös kurssiin liittyvät matkakulut korvataan halvimman mahdollisen matkustustavan mukaan.

Korvaukset

Vanhemmilla on tietyin edellytyksin mahdollista saada kurssin ajalta kuntoutusrahaa/erityishoitorahaa. Kuntoutusrahasta saat lisätietoja kurssilta sekä Kelan paikallistoimistoista.


Henkilökunta

Perhekursseilla työskentelee kurssinjohtajan ja ryhmätyöntekijän lisäksi tarvittava määrä lähityöntekijöitä. Lähityöntekijät vastaavat lastenhoidosta vanhempien ohjelman aikana. Isompien lasten kursseilla on myös lasten toiminnan ohjaaja.


Kuntoutustoimikunta kehittää sopeutumisvalmennustoimintaa

Sopeutumisvalmennustoiminnan taustalla on asiantuntijoista koostuva kuntoutustoimikunta. Kuntoutustoimikunta kehittää ja arvioi liiton sopeutumisvalmennustoimintaa ihmisiltä tulevien tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Palautteiden perusteella päätetään vuosittain kurssien teemat, kohderyhmät ja sisällöt.


Hae sopeutumisvalmennuskurssille

Sähköinen hakulomake

Tulostettava hakulomake


Lisätietoja

sosiaalisen kuntoutuksen asiantuntija

Päivi Ritvanen

kurssisihteeri

Anne Heiskanen