Sopeutumisvalmennus – vertaistukea ja voimavaroja
LYHYESTI

Sopeutumisella tarkoitetaan henkilökohtaista oppimis- ja voimaantumisprosessia kohti itsearvostusta, rohkeutta, toimintamahdollisuuksia ja tulevaisuudenuskoa.

Lähde: Hely Streng (toim.): Sopeutumisvalmennus, suomalaisen kuntoutuksen oivallus. Raha-automaattiyhdistys 2014.
Mitä sopeutumisvalmennuskurssit ovat?

Sopeutumisvalmennuskurssit ovat tavoitteellista yhteisöllistä kuntoutusta. Kurssit perustuvat ryhmäprosessiin. Jokainen kurssi on ainutkertainen tapahtuma, joka muotoutuu osallistujiensa näköiseksi ja oloiseksi.

Kurssien ohjaajat ovat kokeneita sosiaali-, terveys- tai opetusalan ammattilaisia. He varmistavat  ryhmädynamiikan sujumisen. Kursseilla vierailee myös CP-liiton ja sen yhteistyökumppaneiden osaajia.

Hyvä ilmapiiri ja luottamus ovat kurssityön ydintä. Kokemusten ja tietojen vaihto kulloisenkin elämänvaiheen haasteista voi tuoda uusia ystäviä ja voimaannuttavia verkostoja. Tästä kumpuavat elämänilo, osallisuus, vertaisuus, itsetuntemus ja itseilmaisu.
Kenelle kurssit on tarkoitettu?

Kurssit on tarkoitettu Suomen CP-liiton toimintapiiriin kuuluville liikuntavammaisille henkilöille ja heidän omaisilleen.

Kurssit on tarkoitettu juuri Sinulle, joka

  • kaipaat tietoa, tukea ja vertaiskokemuksia vammaisen lapsen vanhemmuudesta ja sisaruudesta
  • haluat tuoda lapsesi yhteen saman diagnoosin saaneiden lasten kanssa
  • et ole enää ihan lapsi ja haluat välillä lähteä nuorten porukkaan "ihan jees" -aikuisten kanssa ilman vanhempia
  • toivot aitoa vuorovaikutusta ja kuulumista ryhmään kiinnostavan tekemisen merkeissä
  • ajattelet, että mielialasi ja keskittymiskykysi riittävät ryhmässä olemiseen
  • tarvitset tukea identiteettisi ja roolisi pohtimiseen elämän erilaisissa muutoksissa
  • koet, että toiminta yhdessä toisten kanssa auttaisi sinua löytämään uutta virtaa arkeesi

Millaista sopeutumisvalmennusta Sinä haluaisit?

Kerro mielipiteesi ja toiveesi CP-liiton järjestämästä sopeutumisvalmennuksesta. Kysely on auki 31.12.2018 saakka.

Vastaa ja vaikuta sopeutumisvalmennukseen
Erilaisia kursseja – löydä omasi!


Perhekurssit

Perhekursseja järjestetään vammaisen lapsen ikäryhmän mukaisesti. Toivotamme tervetulleeksi kaikki perheenjäsenet.

Kurssit antavat mahdollisuuden jakaa kokemuksia vertaisten kanssa. Samalla vahvistetaan arjen selviytymistä ja perheen taitoja tukea vammaisen lapsen kehitystä eri ikävaiheissa. Keskustelujen ja tekemisen ohella tarjotaan tietoa palveluista, kuntoutuksesta, apuvälineistä ja puhetta korvaavista keinoista. Lapset kohtaavat toisiaan ikävaiheen mukaisissa ryhmissä. Iloinen, ikäkauden mukainen toiminta edistää uskallusta toimia toisten kanssa.

Perhekursseilla työskentelevät kurssinjohtaja, ryhmätyöntekijä, lasten toiminnan ohjaaja ja tarvittava määrä lähityöntekijöitä. Lähityöntekijät vastaavat lastenhoidosta vanhempien ohjelman aikana. 


Nuorten kurssit

Nuorten kursseilla harjoitellaan yhteistoimintaa ja yhteistä päätöksentekoa oman ikäryhmän kanssa. Samalla harjoitellaan vastuun ottamista ja itsestä huolehtimista.Toiminnan lomassa on aikaa keskustella pienemmällä tai isommalla porukalla nuorille tärkeistä asioista. Kurssien ja viikonlopun ohjaajina toimivat erityisopetuksen, kuntoutuksen, taideilmaisun ja nuorisotyön ammattilaiset.


Aikuisten kurssit

Aikuisten kursseilla tehdään asioita yhdessä, karkoitetaan yksinäisyyttä ja tunnistetaan ilon kipinöitä. Kulloistakin teemaa kuljettavat musiikin, liikunnan, teatterin, taiteen tai hyvinvoinnin osaajat.


Kurssille hakeminen

Vuoden 2018 sopeutumisvalmennuskurssien hakuaika on päättynyt.

Lisätietoa vuoden 2019 kursseista kerromme tammikuussa 2019.


Kurssit ovat maksuttomia

Sopeutumisvalmennuskurssit ovat osallistujille maksuttomia. Myös kurssiin liittyvät matkakulut korvataan halvimman mahdollisen matkustustavan mukaan.

Korvaukset

Vanhemmilla on tietyin edellytyksin mahdollista saada kurssin ajalta kuntoutusrahaa tai erityishoitorahaa. Erityishoitorahasta saat lisätietoja kurssilta ja Kelan paikallistoimistoista.


Kuntoutustoimikunta kehittää sopeutumisvalmennustoimintaa

Sopeutumisvalmennustoiminnan taustalla on asiantuntijoista koostuva kuntoutustoimikunta. Kuntoutustoimikunta kehittää ja arvioi liiton sopeutumisvalmennustoimintaa ihmisiltä tulevien tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Palautteiden perusteella päätetään vuosittain kurssien teemat, kohderyhmät ja sisällöt.


Kurssiesite 2018

Millaisia sopeutumisvalmennuskursseja CP-liitolla on vuonna 2018? Tutustu kurssitarjontaamme sähköisestä kurssiesitteestä.

Voit selata kurssiesitettä tästä linkistä
Lisätietoja

sosiaalisen kuntoutuksen asiantuntija

Päivi Ritvanen

kurssisihteeri

Anne Heiskanen