Sopeutumisvalmennus – vertaistukea ja voimavaroja
LYHYESTI


Sopeutuminen tarkoittaa henkilökohtaista oppimis- ja voimaantumisprosessia kohti itsearvostusta, rohkeutta, toimintamahdollisuuksia ja tulevaisuudenuskoa.

Sopeutumisvalmennus on hyvinvointia tukevaa ja eri syistä johtuvaa voimattomuuden kierrettä korjaavaa toimintaa.


Lähde: Hely Streng (toim.): Sopeutumisvalmennus, suomalaisen kuntoutuksen oivallus. Raha-automaattiyhdistys 2014 (341 - 342).
Mitä sopeutumisvalmennuskurssit ovat?

Sopeutumisvalmennuskurssit ovat tavoitteellista yhteisöllistä kuntoutusta. Kurssit perustuvat ryhmäprosessiin. Jokainen kurssi on ainutkertainen tapahtuma, joka muotoutuu osallistujiensa näköiseksi ja oloiseksi.

Kurssien ohjaajat ovat kokeneita sosiaali-, terveys- tai opetusalan ammattilaisia. He varmistavat  ryhmädynamiikan sujumisen. Kursseilla vierailee myös CP-liiton ja sen yhteistyökumppaneiden osaajia.

Hyvä ilmapiiri ja luottamus ovat kurssityön ydintä. Kokemusten ja tietojen vaihto kulloisenkin elämänvaiheen haasteista voi tuoda uusia ystäviä ja voimaannuttavia verkostoja. Tästä kumpuavat elämänilo, osallisuus, vertaisuus, itsetuntemus ja itseilmaisu.
Kenelle kurssit on tarkoitettu?

Kurssit on tarkoitettu Suomen CP-liiton toimintapiiriin kuuluville liikuntavammaisille henkilöille ja heidän omaisilleen.

Kurssit on tarkoitettu juuri Sinulle, joka

  • kaipaat tietoa, tukea ja vertaiskokemuksia vammaisen lapsen vanhemmuudesta ja sisaruudesta
  • haluat tuoda lapsesi yhteen saman diagnoosin saaneiden lasten kanssa
  • et ole enää ihan lapsi ja haluat välillä lähteä nuorten porukkaan "ihan jees" -aikuisten kanssa ilman vanhempia
  • toivot aitoa vuorovaikutusta ja kuulumista ryhmään kiinnostavan tekemisen merkeissä
  • ajattelet, että mielialasi ja keskittymiskykysi riittävät ryhmässä olemiseen
  • tarvitset tukea identiteettisi ja roolisi pohtimiseen elämän erilaisissa muutoksissa
  • koet, että toiminta yhdessä toisten kanssa auttaisi sinua löytämään uutta virtaa arkeesi

Millaista sopeutumisvalmennusta Sinä haluaisit?

Kerro mielipiteesi ja toiveesi CP-liiton järjestämästä sopeutumisvalmennuksesta. Vastausaikaa on jatkettu 31.12.2018 saakka.

Vastaa ja vaikuta sopeutumisvalmennukseen
Erilaisia kursseja – löydä omasi!


Perhekurssit

Perhekursseja järjestetään vammaisen lapsen ikäryhmän mukaisesti. Toivotamme tervetulleeksi kaikki perheenjäsenet.

Kurssit antavat mahdollisuuden jakaa kokemuksia vertaisten kanssa. Samalla vahvistetaan arjen selviytymistä ja perheen taitoja tukea vammaisen lapsen kehitystä eri ikävaiheissa. Keskustelujen ja tekemisen ohella tarjotaan tietoa palveluista, kuntoutuksesta, apuvälineistä ja puhetta korvaavista keinoista. Lapset kohtaavat toisiaan ikävaiheen mukaisissa ryhmissä. Iloinen, ikäkauden mukainen toiminta edistää uskallusta toimia toisten kanssa.

Perhekursseilla työskentelevät kurssinjohtaja, ryhmätyöntekijä, lasten toiminnan ohjaaja ja tarvittava määrä lähityöntekijöitä. Lähityöntekijät vastaavat lastenhoidosta vanhempien ohjelman aikana.

Pienten lasten perheet on tarkoitettu perheille, jossa vammainen lapsi on 0 - 3 -vuotias. Kurssilla keskitytään pienten lasten perheitä askarruttaviin asioihin. Aika 4.6.–10.6.2018, paikka Eurajoen kristillinen opisto.

Perheen hyvinvointi on tarkoitettu perheille, jossa vammainen lapsi on 4 - 10 -vuotias. Kurssilla keskitytään perheen hyvinvointia tukeviin keskusteluihin ja toimintaan. Aika 11.6.–17.6.2018, paikka Eurajoen kristillinen opisto.

Hemiplegialasten perheet 1. on tarkoitettu 3-6-vuotiaiden hemiplegialasten perheille. Kurssilla käsitellään hemiplegiaan ja ikävaiheeseen liittyviä, perheille tärkeitä asioita. Aika 28.6.–4.7.2018, paikka Eurajoen kristillinen opisto.

Hemiplegialasten perheet 2. on tarkoitettu 7-12-vuotiaiden hemiplegialasten perheille. Kurssilla käsitellään hemiplegiaan ja ikävaiheeseen liittyviä, perheille tärkeitä asioita. Aika 7.7.–13.7.2018, paikka Eurajoen kristillinen opisto.

Itsenäistyvien nuorten perheet on tarkoitettu 13-17-vuotiaiden, opintopolullaan nivelvaiheessa olevien vammaisten lasten perheille. Nuorilla ja vanhemmilla on pääosin omat ohjelmansa ja nuoret majoittuvat vanhemmista erillään. Kurssilla on myös perheiden yhteistä toimintaa.
Aika 21.7.–27.7.2018, paikka Eurajoen kristillinen opisto.


Nuorten kurssit

Nuorten kursseilla harjoitellaan yhteistoimintaa ja yhteistä päätöksentekoa oman ikäryhmän kanssa. Samalla harjoitellaan vastuun ottamista ja itsestä huolehtimista.Toiminnan lomassa on aikaa keskustella pienemmällä tai isommalla porukalla nuorille tärkeistä asioista. Kurssien ja viikonlopun ohjaajina toimivat erityisopetuksen, kuntoutuksen, taideilmaisun ja nuorisotyön ammattilaiset.

Viikonloppu kaupungissa on tarkoitettu 13-17-vuotiaille nuorille. Viikonloppu on sopiva aika kokeilla kurssimeininkiä, jos viikon kurssi tuntuu vielä liian pitkältä. Tiedossa on toiminnallista ohjelmaa ja yhdessä tekemistä. Aika 15.6.–17.6.2018, paikka Iiris-keskus Helsingissä

Musiikkia ja liikettä on tarkoitettu 13-17-vuotiaille nuorille. Musiikki, bändisoittaminen ja tanssi eivät edellytä taitoja tai aiempaa kokemusta. Kurssilla opitaan yhdessä kokeillen. Tavallisten soittimien ohella käytetään myös IPadeja. Kurssilla nautitaan Moijalan kesäisestä ympäristöstä ja tunnelmasta. Aika 26.6.–2.7.2018, paikka kurssikeskus Moijala Hattulassa.

Kaupunkiseikkailu on tarkoitettu 10-12-vuotiaille nuorille ja kutsuu nauttimaan kesäisestä Helsingistä. Kurssi sisältää kaupunkisuunnistusta, yhteisiä retkiä, osallistumisia erilaisiin tapahtumiin ja hienoa yhteismeininkiä. Ohjelma suunnitellaan yhdessä. Aika 17.7.–23.7.2018, paikka Iiris-keskus Helsingissä.Aikuisten kurssit

Aikuisten kursseilla tehdään asioita yhdessä, karkoitetaan yksinäisyyttä ja tunnistetaan ilon kipinöitä. Kulloistakin teemaa kuljettavat musiikin, liikunnan, teatterin, taiteen tai hyvinvoinnin osaajat.

Musiikkia ja liikettä -kurssi on tarkoitettu aikuisille, jotka haluavat kokeilla uutta toimintaa sekä voimistua ja rentoutua musiikin kautta yhdessä toisten kanssa. Aikaisempaa soitto- tai tanssikokemusta ei tarvitse olla – kurssilla opitaan yhdessä tarvittavat taidot. Aika 6.6.–12.6.2018, paikka kurssikeskus Moijala Hattulassa.

Minun näköiseni elämä on keskustelukurssi. Jokaisella on tilaa sanoa sanottavansa ja tulla kuulluksi. Teemat ja sisältö tulevat osallistujilta. Kurssilla ei ole kiirettä. Keskustelu rakentuu yhdessä ja vie eteenpäin jokaista ryhmän jäsentä. Kurssille voivat osallistua myös puhevammaiset henkilöt.  Aika 6.7.–15.7.2018, paikka kurssikeskus Moijala Hattulassa.

Voimaa luonnosta Moijalassa -kurssi on tarkoitettu aikuisille, joiden on omassa arjessaan vaikea päästä kokemaan luontoa ja sen hyvinvointivaikutuksia. Haemme hengityksen rytmiä ja kesäisiä elämyksiä pihasta, puutarhasta, rannasta ja tähtitaivaan alta. Haistelemme, maistelemme ja tunnustelemme kesää. Aika 19.7.–25.7.2018, paikka kurssikeskus Moijala Hattulassa.

Taidetta ja teatteria -kurssi on tarkoitettu aikuisille, jotka haluavat kokeilla itseilmaisua taiteen keinoin. Kurssilla on kuvataidetyöpaja ja luovan ilmaisun työpaja, joiden sisällön kurssilaiset luovat ohjaajien tuella itse. Taiteilun lomassa keskustellaan osallistujille tärkeistä teemoista. Varsinaisen ohjelman lisäksi kurssilla on myös aikaa vapaaseen oleiluun. Aika 31.7.–6.8.2018, paikka kurssikeskus Moijala Hattulassa.

Onnellisuutta opettelemaan -viikonloppu on tarkoitettu nuorille aikuisille, joilla vamman vaikutus toimintakykyyn on alkanut todentua vasta aikuisiässä. Kurssilla kokeillaan omaan oloon ja hyvinvointiin vaikuttamista hengityksen, liikkeen, ravinnon ja mielen avulla. Vertaistuki antaa eväitä tulevaisuuden suunnitteluun. Kurssilla käydään läpi myös julkista palvelujärjestelmää ja sen tarjoamaa tukea. Aika 3.8.–5.8.2018, paikka on Eurajoen kristillinen opisto.Kurssille hakeminen

Voit hakea kursseille paperisella tai sähköisellä hakulomakkeella. Jos käytät sähköistä lomaketta, toimita liitteeksi tarvittavat tiedot tavallisena postina.

Paperinen lomake lähetetään CP-liiton toimistoon kurssisihteeri Anne Heiskaselle, osoite Suomen CP-liitto, Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki.

Hakemukseen liitetään kopio vaihtoehtoisesti lääkärinlausunnosta, epikriisistä, kuntoutussuunnitelmasta tai palvelusuunnitelmasta. Tällä osoitat kuuluvasi kurssin kohderyhmään ja varmistat, että kurssijärjestelyt vastaavat tarpeitasi.

Sopeutumisvalmennuskurssien osallistujat valitsee kuntoutustoimikunta. Valinnoista ilmoitetaan kirjeitse kaikille hakijoille. Hakuajan jälkeen kannattaa kysyä mahdollisia peruutuspaikkoja, joita täytämme aina kurssin alkamiseen saakka.


Kurssit ovat maksuttomia

Sopeutumisvalmennuskurssit ovat osallistujille maksuttomia. Myös kurssiin liittyvät matkakulut korvataan halvimman mahdollisen matkustustavan mukaan.

Korvaukset

Vanhemmilla on tietyin edellytyksin mahdollista saada kurssin ajalta kuntoutusrahaa tai erityishoitorahaa. Erityishoitorahasta saat lisätietoja kurssilta ja Kelan paikallistoimistoista.


Kuntoutustoimikunta kehittää sopeutumisvalmennustoimintaa

Sopeutumisvalmennustoiminnan taustalla on asiantuntijoista koostuva kuntoutustoimikunta. Kuntoutustoimikunta kehittää ja arvioi liiton sopeutumisvalmennustoimintaa ihmisiltä tulevien tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Palautteiden perusteella päätetään vuosittain kurssien teemat, kohderyhmät ja sisällöt.Hae sopeutumisvalmennuskurssille

Sähköinen hakulomake

Tulostettava hakulomake


Lisätietoja

sosiaalisen kuntoutuksen asiantuntija

Päivi Ritvanen

kurssisihteeri

Anne Heiskanen