Vertaistuki


Lyhyesti

  • Vertaistuki on kokemusten vaihtoa samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien kesken.
  • Vertaistukea on monenlaista: se voi olla kahdenkeskistä tai ryhmämuotoista ja tapahtua kasvotusten tai verkon välityksellä.
  • CP-liiton vertaistuen perusta ovat paikallisesti toimivat cp-yhdistykset. CP-liitto järjestää vuosittain tapahtumia ja toimintaa, joissa vertaisessa tilanteessa elävät kohtaavat toisiaan.

Vertaistuki CP-liitossa

Paikallisesti toimivat cp-yhdistykset ovat CP-liiton toiminnan perusta. Yhdistykset kokoavat samaa kokeneet yhteisten asioiden äärelle. Ne ovat syntyneet halusta kuulua yhteen ja toimia yhdessä. CP-liiton jäsenyhdistyksissä vertaistoimintaa on tehty jo vuosikymmeniä.

Esimerkkejä CP-liiton tarjoamasta vertaistuesta:

Sopeutumisvalmennus

CP-liitto järjestää vuosittain useita sopeutumisvalmennuskursseja, joissa käsitellään kulloisenkin elämänvaiheen haasteita. Kokemusten ja tietojen vaihto voi tuoda uusia ystäviä ja voimaannuttavia verkostoja. Kurssien ohjaajat ovat kokeneita sosiaali-, terveys- tai opetusalan ammattilaisia. Sope-kurssit ajoittuvat yleensä kesäaikaan ja hakuaika niihin on yleensä alkuvuodesta. Katso ajantasainen tieto kursseista tästä linkistä.

Tuetut lomat

CP-liitto järjestää vuosittain muutamia tuettuja lomia yhteistyössä Maaseudun Terveys- ja lomahuollon kanssa. Lomilla on osittain ohjattua toimintaa ja lomille osallistuvilla on mahdollisuus tavata muita samassa tilanteessa eläviä perheitä.


Vertaiskummit

CP-liitto tarjoaa eri-ikäisille cp-, mmc- ja hydrokefaliavammaisille ihmisille mahdollisuuden saada oman vertaiskummin. Kummit ovat tehtäväänsä koulutettuja vammaisia aikuisia, joiden kanssa voi vaihtaa ajatuksia ja joilta voi saada tukea eri elämänvaiheissa.

Vertaiskummi voi olla tukena lyhyemmän tai pidemmän jakson elämässä. Kummitoiminta sopii perheille ja läheisille mutta myös vammaiselle lapselle tai nuorelle, joka haluaa tavata aikuisen, jolla on sama vamma kuin itsellä.

Vertaiskummit ovat CP-liitolle uusi vertaistoiminnan muoto, joten toistaiseksi kummeja on rajallinen määrä. Jos kiinnostuit asiasta, ole yhteydessä CP-liittoon.

Lue lisää vertaiskummeista tästä linkistä.

Vertaistukea lievästi vammaisille aikuisille

CP-liitto järjestää Helsingissä vertaistukitoimintaa lievästi vammaisille aikuisille. Syksyllä 2018 ryhmä kokoontuu joka kuukauden viimeisenä torstaina klo 18-20. Kokoontumispaikka vaihtelee. Ryhmässä keskustellaan osallistujien toiveiden mukaisista, yhdessä sovittavista teemoista. Osallistuminen ei edellytä cp-yhdistyksen jäsenyyttä.

Lisätiedot: Heidi Huttunen, p. 040 589 5893, heidi.huttunen(a)cp-liitto.fi


Kysy lisää vertaistuesta

suunnittelija (aikuistoiminta)

Heidi Huttunen

Suunnittelija (myös pienten lasten cp-perheiden vertaistuki)

Merja Partanen

suunnittelija (pienet vammaryhmät)

Petra Peltonen