Liikunnallisesta kuntoutuksesta toimintakykyä ja terveyttä

Yksilöllisesti suunniteltu liikunnallinen kuntoutus –tutkimus tuo uuttaa
tietoa kuntoutuksen vaikutuksista ja mekanismeista
Arvoisa 18–23 vuotias nuori aikuinen, jolla on CP-vamma, pyydämme sinua osallistumaan Jyväskylän yliopistossa alkavaan tutkimukseen liikunnallisen kuntoutuksen vaikutuksista CP-vammaisten lasten ja nuorten kävelyyn, liikuntatehtäviin,lihasvoimaan, hermostoon ja terveyteen.

Tässä tutkimuksessa liikunnallinen kuntoutus perustuu tuoreisiin CP-vammaisille
suunniteltuihin liikuntasuosituksiin. Liikunnallinen kuntoutus sisältää 2–3 viikoittaista
harjoitusta 3 kk ajan. Nämä harjoitukset on suunniteltu yksilöllisesti toimintakykysi ja
rajoitteet huomioiden. Harjoituksissa tehdään voimaharjoittelua ja liikkuvuusharjoittelua,
toiminnallista harjoittelua sekä taitoharjoittelua, juoksumattokävelyä sekä erilaisia
urheilulajeja. Tutkimukseen kuuluu neljään mittausrypästä 3 kk välein. Varsinaisten mittausten vuoksi sinua pyydetään käymään laboratoriossa 3 kertaa tutkimuksen alussa, 3 kertaa ennen
kuntoutuksen alkua, 3 kertaa kuntoutuksen lopussa ja 2 kertaa 3 kk kuluttua
kuntoutuksen loppumisesta. Sinulta mitataan nivelten liikelaajuuksia, lihasvoimaa,
motorisia taitoja, liikunta-aktiivisuutta, kehon koostumusta, valtimoiden terveyttä, 2 tyypin
diabeteksen riskitekijöitä ja kolesteroliarvoja verinäytteistä sekä aivojen toimintaa MEGlaitteella
erilaisten helppojen tehtävien aikana. Tutkimukseen osallistuminen on täysin
vapaaehtoista. Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota.

Tutkimuksen yhteystiedot
Halutessasi lisätietoja voit ottaa yhteyttä tutkimuksessa väitöskirjaa tekevään Pedro
Valadaoon, puh. 040 145 9280, email: pedro.valadao@jyu.fi

Lisätietoa tutkimuksesta
- CP-vamma on yleisin neurologinen vamma lapsilla ja nuorilla
- Osallistumalla tutkimukseemme, voit olla mukana kehittämässä uusia ja entistä
tehokkaampia kuntoutuskeinoja, joilla voidaan parantaa CP-vammaisten lasten ja
nuorten toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia
Saat ilmaista tietoa
- liikunta-aktiivisuudesta monin eri tavoin mitattuna
- kehon koostumuksesta ja terveydestä
- ja pääsette mukaan yksilölliseen liikunnalliseen kuntoutukseen, joka saattaa parantaa
toimintakykyäsi ja terveyttäsi

Liikunnallisesta kuntoutuksesta toimintakykyä ja terveyttä

Yksilöllisesti suunniteltu liikunnallinen kuntoutus –tutkimus tuo uuttaa
tietoa kuntoutuksen vaikutuksista ja mekanismeista Arvoisat 10–17-vuotiaan CP-vammaisen lapsen tai nuoren vanhemmat, pyydämme lastanne osallistumaan Jyväskylän
yliopistossa alkavaan tutkimukseen liikunnallisen kuntoutuksen vaikutuksista CP-vammaisten
lasten ja nuorten kävelyyn, liikuntatehtäviin, lihasvoimaan, hermostoon ja
terveyteen.


Tässä tutkimuksessa liikunnallinen kuntoutus perustuu tuoreisiin CP-vammaisille
suunniteltuihin liikuntasuosituksiin. Liikunnallinen kuntoutus sisältää 2–3 viikoittaista
harjoitusta 3 kk ajan. Nämä harjoitukset on suunniteltu yksilöllisesti lapsenne toimintakyky ja
rajoitteet huomioiden. Harjoituksissa tehdään voimaharjoittelua ja liikkuvuusharjoittelua,
toiminnallista harjoittelua sekä taitoharjoittelua, juoksumattokävelyä sekä erilaisia
urheilulajeja. Lasten vanhemmat osallistuvat ryhmätapaamisiin, joissa käsitellään liikunnan
vaikutuksia ja mahdollisuuksia liikunnan lisäämiseen.


Tutkimukseen kuuluu neljä mittausrypästä 3 kk välein. Varsinaisten mittausten vuoksi
lastanne pyydetään käymään laboratoriossa 3 kertaa tutkimuksen alussa, 3 kertaa ennen
kuntoutuksen alkua, 3 kertaa kuntoutuksen lopussa ja 2 kertaa 3 kk kuluttua
kuntoutuksen loppumisesta. Mittaamme nivelten liikelaajuuksia, lihasvoimaa, motorisia
taitoja, liikunta-aktiivisuutta, kehon koostumusta, valtimoiden terveyttä, 2 tyypin diabeteksen
riskitekijöitä ja kolesteroliarvoja verinäytteistä sekä aivojen toimintaa MEG- laitteella
erilaisten helppojen tehtävien aikana. Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista.
Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota.


Tutkimuksen yhteystiedot
Halutessanne lisätietoja tai ilmoittaessanne lapsenne mukaan tutkimukseen voitte ottaa yhteyttä
tutkimuksessa väitöskirjaa tekevään Pedro Valadaoon, puh. 040 145 9280, email:
pedro.valadao@jyu.fi tai tutkimusassistentti Sanna Vuorenpää, puh. 0400-480884
Lisätietoa tutkimuksesta
- CP-vamma on yleisin neurologinen vamma lapsilla ja nuorilla
- Osallistumalla tutkimukseemme, voit olla mukana kehittämässä uusia ja entistä
tehokkaampia kuntoutuskeinoja, joilla voidaan parantaa CP-vammaisten lasten ja
nuorten toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia
Saatte ilmaista tietoa lapsenne
- liikunta-aktiivisuudesta monin eri tavoin mitattuna
- kehon koostumuksesta ja terveydestä
- ja pääsette mukaan yksilölliseen liikunnalliseen kuntoutukseen joka saattaa parantaa
toimintakykyäsi ja terveyttäsi